مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سایت مجلس شهدا در زمینه خبرنگار افتخاری و نویسنده و…قبول می کند

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۷/۱۷

به گزارش روابط عمومی سایت مجلس ،از میان کسانی که مایلند در زمینه خبرنگار افتخاری و نویسندگی و ساخت مستند وکلیپ همکاری کنند با ما ،قبول می کنیم نحوه تماس با شماره ۰۹۰۳۴۵۳۶۸۶۱است
شرایط مذکوره :
ذوق و علاقه در همکاری
داشتن زمان برای همکاری

تذکر : این سایت زیر نظر هیچ ارگانی نمی باشد وکسانی که با ما همکاری کنندهیچ هزینه ای ما نمی توانیم به این دوستان بدهیم .