مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تجمع اعضای مدافع حرم امروز در استان فارس شهر قائمیه

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

به گزارش خبرنگار افتخاری سایت مجلش شهدا ،تجمع اعضای مدافعان حرم در استان فارس شهر قائمیه (هیئت منتظران ظهور)راس ساعت ۲۱:۳۰برگزار می شود ولذا از همه مردم دعوت به عمل می آید و لذا این برنامه توسط این سایت پوشش داده می شود.
در هیئت عاشقان علم بودم کاش

یک مصرع شعر محتشم بودم کاش

در روضه عباس به خود می گفتم

ای کاش مدافع حرم بودم کاش

راه حرم را بسته اند اینک حرامى ها

تا چند در چنگال خونخواران گرامی ها

نفرین به طراحان این ترفندهای شوم

نفرین به اربابان جنگ و تلخکامی ها

هر کس مدافع می شود محکم ترین شعری

از باده ى این شعر می نوشند جامی ها

دارایی رود خروشان چشمه ها هستند

مدیون سربازان گمنامند نامی ها

در سینه ى خاصان عالم راز جانسوزى ست

این راز را هرگز نمی فهمند عامى ها

یک روز می آید کسی روشن تر از خورشید

چشم انتظار صبح باید بود شامى ها!!
شعر از ریحانه کاردانی