مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پوشش روز عاشورا در سراسر کشور توسط این سایت

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹

به گزارش سایت مجلس شهدا،همزمان در سراسر کشور روز عاشورا توسط این سایت پوشش رسانه ای داده می شود و مسئول این سایت از اعلام آمادگی خبرنگاران افتخاری این سایت برای حفظ این روز حسینی اعلام آمادگی کردند.