مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

کمپین “من عاشق شهادتم”در روز عاشورا در سراسر کشور برگزار میشود

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۷/۱۹

به گزارش اعضای فرهنگی سایت مجلس شهدا،کمپین من عاشق شهادتم در سراسر کشور در روز عاشورا برگزار می شود ودوستانی که مایلند در این کمپین شرکت کنند بر روی مقوا یا کاغذ A4این کلمه را نوشته و سلفی بگیرند وبه این شماره ارسال کنند ۰۹۰۳۴۵۳۶۸۶۱