مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تاسوعای حسینی استان لرستان سال ۱۳۹۵

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۷/۲۱

به گزارش خبرنگار سایت مجلس شهدا ،تاسوعای حسینی شهرسان کوهدشت استان لرستان برگزارشد.
عکس به شرح زیز می باشد.
425725415_154929425714738_153200426335596_49755426114187_118243425633752_154740
خبرنگار سایت:رمضان قاضی زاده ارسالی از لرستان