مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

آدرس کانالهای خاکریزاستانهان

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۰۹/۲۱

به گزارش سایت مجلس شهدا،کانالهایی در تلگرام با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و همچنین بحث جنگ نرم ،مهدویت به وجود آمده است

آدرس کانالهای استانها به شرح زیر است

۱-کانال خاکریز استان همدان

۲-کانال خاکریزاستان تهران khakriz_tehran@

۳-;کانال استان فارس با شماره ۰۹۰۳۴۵۳۶۸۶۱ عضو شوید و همچنمین استانهای دیگر رجوع به شماره ۰۹۰۳۴۵۳۶۸۶۱درخواست دهند تا در کانال استان خودشان عضو شوند.

۴-…..

تذکر این کانالها برای بحث جنگ نرم وشهدا ایجاد شده و اعتباری دگر نداردو این کانالها تحت نظارت این سایت می باشد در صورت تخلف با شماره ۰۹۰۳۴۵۳۶۸۶۱تماس بفرمایید.