مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

برنامه جشن تولد شهدا در نیریز استان فارس

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
برنامه جشن تولد شهدا در نیریز استان فارس

برنامه جشن تولد شهدا در نیریز استان فارس

خاطرات جنگ گنجینه تمام نشدنی برای آیندگان است

امام خامنه ای

به گزارش سایت مجلس شهدا ،امشب در شهرستان نی ریز دومین جشن تولد شهدا

برگزار میشود.

زمان :پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ راس ساعت ۱۸/۳۰ در مکان گلزار شهدای شهرستان نیریز برگزار می گرددلذا از دوستداران شهدا دعوت به عمل می آید.

همچنین این برنامه توسط خبرنگاران این سایت در این شهر پوشش رسانه ای خواهد شد.