مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شهید عبد الرحمان ميرزايي

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۱۱/۰۲

ثبت مشخصات شهداي دانش آموز                    بخش : چنارشاهيجان ش عبالرحمن ميرزايي 1 copy

  نام و نام خانوادگي شهيد عبد الرحمان ميرزايي                نام پدر:شهريار                              محل شهادت:فكه

 دانش آموز كلاس :سوم                                                              دوره :  راهنمايي                              رشته : عمومي

تاريخ تولد:  ۱ /  ۱ /  ۴۷ ۱۳                                                                                                                   تاريخ  شهادت:  ۱۰  / ۲  /۶۱ ۱۳

                                                  چكيده اي اززندگي نا مه شهيد

شهيد عبدالرحمن ميرزايي در سال ۱۳۴۷ در خانواده اي مذهبي در محله اولاد ميرزاعلي قائميه متولد شدند .هفت سالگي وارد دبستان شدپس از پايان دوره ابتدايي  مقطع راهنمايي را در مدرسه راهنمايي شهيد دكتر شريعتي محله ادامه داد. در مجالس ديني و مذهبي شر كت مي كرد در خواندن نماز اول وقت تاكيد زياد داشتند. در حل مشكلات اقوام و خويشان و حتي دوستان اصرار داشتند و با  گروههاي منافق و ترو ريستها علاوه بر ارشاد در گيري فيزيكي هم داشتند .با دوستان مهربان بودند و در نهايت با كمي سن تصميم به دفاع از مرز وبوم گرفتند و راهي جبهه هاي حق عليه باطل شدند اين شهيد بزرگوار در طول مدتي كه در جبهه حضور داشتند عاشقانه وخالصانه با دشمن بعثي نبرد كردند تا اينكه در منطقه فكه با اصابت تير مستقيم به درجه رفيع شهادت نايل آمدند .

برگزيده اي از فعاليتهاي مذهبي؛علمي؛هنري وورزشي شهيد

در ادعيه ها يي كه در مساجد برگزار مي شد شركت فعال داشتند علاقه به علم وتحصيل علوم انساني و مذهبي داشتند- در مسابقات ورزشي سطح مدرسه شركت فعال داشتند شركت فعال در نماز هاي جماعت مساجد -در مسابقات مدارس شركت مينمودند – عضو فعال پايگاه مقاومت بودند وبا افراد ضد انقلاب در منطقه مبارزه پي گير داشتند.

                                              فرازي از وصيتنامه  شهيد

سلام بر مهدي و نايب بر حقش امام خميني (ره )ابراهيم زمان و بت شكن تاريخ و سلام بر پدر ومادرم كه با رنج و مشقت زياد مرا بزرگ كردند از پدر و مادرم مي خواهم كه با شهيد شدن من ناراحت نشوند كه دشمنان نگاه كنند و خوشحال شوند احكام اسلام را فراموش نكنند. از مال دنيا چيزي ندارم ، كتابهايي در كيف دارم ، نوشته ام كه آنها را به چه كسي بدهيد و مابقي را به كتابخانه مسجد بدهيد، لباسهايم را به فقيران بدهيد. پرچم سبزي بر در خانه مان بزنيد. از همه اقوام وبستگان ودوستان مي خواهم كه مرا حلال كنند واگر در حق آنها بدي كرده ام مرا ببخشند.

کاری از سایت مجلس شهدا