مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رفیق بودند

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۱۲/۱۹

رفیق بودند

از برادر هم نزدیک تر

قرار مدارشان را گذاشته بودند

یکی اما زودتر رفت.

رفیق جاماتده یک شبِ

به قاعده ی ده سال پیر شد.

Image result for ‫شهدا‬‎