مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شهادت محتاجیم

اندازه فونت :
۱۳۹۵/۱۲/۱۹

Image result for ‫شهدا‬‎شهدا حرفی نیست،

جز اینکه دلمان تنگ است

خدا می داند که به

شهادت محتاجیم

کافی است دست بلندکنید و برایمان

شهادت آرزوست…