مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

💠از دوستان شهید دیالمه :

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۱/۲۸

پس ازاعلام نتایج انتخابات مشهد ورأی بالای ایشان،به محض دیداردراولین برخورد،بی اختیاربه او گفتم تبریك میگویم،
یادم نمیرود كه چهره اش درهم رفت و گفت:مسئولیت كه تبریك ندارد..

✅ شهید دیالمه :

🔸مطمئن باشیم در هر شغلی که هستیم اگر ذره ای عدم خلوص در ما باشد سقوط میکنیم.انقلاب هر زمان یک موج میزند و یک مشت زباله را بیرون میریزد.
➕به کانال رسمی سایت مجلس شهدا بپیوندید