مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

💢دلنوشته برای شهدا💢

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۱/۲۸

آی شهدا دلمان در این روزگار گرفته شما ماندید و ما را زمانه با خود برده یک زمان حرف خدا ،اهل بیت بود یک موقع دغدغه مان این بود که کاری کنیم امام زمانمان راضی شود اما هر روزمان بدتر و فاصله هازیادتر میشود شما که آسمانی هستید دستمان را بگیرد شما که بی ادعا بودید و حسیت زمان گفت هل من ناصر…شما گفتید لبیک ،حالا ما به کمک نیاز داریم که از گناه نجاتمان دهید دستمان را بگیرید.
😔
➕به کانال رسمی سایت مجلس شهدا بپیوندید.