مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دلنوشته دلم می گیرد

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۴/۰۳

سلام خدمت شما

نمی دانم حرف دل را باید از کجا شروع کرد

بعضی موقع حسادت می کنم به این شهدا

به نظرشما برای چی ؟

به خاطر که از همه چیز خودشان گذشتن ،به خاطر که معامله کردند با خدا

آره

برای چی حسادت؟

به خاطر که من در هوای نفس خودم گیرم

به خاطر که لیاقت می خواهد شهید شدن

دلم بعضی موقع می گیرد برای شهدا و امام زمان و ولی فقیه

به خاطر که شاهد گناه در جامع هستم و بی تفاوت هستند به امام زمان

به خاطر همین غصه می خورم

دلم می گیرد

آی شهدا صدای من را می شنوید

اینجا دلها گرفته یا مرده اند

دستم را بگیر

دارم عرق می شوم

آی شهدا …..