مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خادمی شهدا …

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۴/۲۴

🔹 منطقه بوالحسن از مناطق راهیان نور غرب می باشد
خادمین شهدا در حال بازسازی منطقه برای زائرین
عکس ارسالی از سید رسول نوری فرد