مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

روحانی آمربه معروف وناهی از منکر …

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۴/۲۴

🔸 روحانی آمر به و ناهی از منکری که در حادثه امروز متروی شهرری آسیب دید، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.