مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

عشق سوزان است بسم الله…

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۱/۲۵

 

 

#قاسم_صرافان

«عشق، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم»

کشتی‌ام بی‌ ناخدا دارد به دریا می‌رود
وقت طوفان است بسم الله الرحمن الرحیم

دست من بسته‌ست، جای منا رجزخوان می‌شوی
کوچه، میدان است بسم الله الرحمن الرحیم
خ
ختم قرآنِ تو جای «ناس» گویا با «حدید»
رو به پایان است بسم الله الرحمن الرحیم…

«قدر» می‌خوانم و می‌دانم که از نامحرمان
«قدر» پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم

آب را از سلسبیل آورده‌ام «اسما»! بریز
غسل باران است بسم الله الرحمن الرحیم