مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

میهمان داریم چه میهمانی…

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۱/۲۵

 

 

🌷شهید گمنام

ای شهید برخیز
درست است نامنظم شده ای…

اما برخیز و به زندگیم نظمی بده
در بازی دنیا، گمشده ام،
برخیز پیدا کن من را…

📎رزقک شهادت

🌸مجلس  الــشهــــدا🌸