مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

مصطفی جان تولدت مبارک عزیزم…

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۱/۲۷

ای ستاره راهم
ای لاله به خون نشسته ام
چهل ونه سال پیش در چنین روزی زمینی شدی !
تا خودت را شناختی،قفسی ساخته انداز بدنت
تنها بیست بهار بیشتر با ما نبودی
در طول این بیست بهار فقط جسمت در کنار ما بود هنوز بیستمین بهار زندگیت را پشت سر نگذاشته بودی که قفس تن را شکستی و پر کشیدی
اکنون! ستاره ای گشتی تا با نور افشانی ات راه را بر ما نمایان کنی
ستاره راهم چهل و نهمین سالگرد زمینی شدنت مبارک

@majlesshohada_ir