مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

🚫 شرم باد!!!

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۰۱

 

 

 

🚫 شرم باد

بر وزرای میلیاری ، لواسان نشین و پورشه سواری که امام امت از بی کفایتی شان مجبور به عذرخواهی شد.
⭕ آیا این دولت مردان نمی داند روزی باید در پیشگاه حق تعالی جوابگو باشند ؟

.