مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

باز پنجشنبه و یاد شهیدان با صلوات

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۰۳

هرگاه شب جمعه
شهــــدا را
یاد کردید
آنها شما را نزد
اباعبدالله الحسـیـن
یاد میکنند
باز آئینه آب و سینی و چای و نبات
باز پنجشنبه و یاد شهیدان با صلوات