مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دلنوشته ای برای شهدا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۱۴


تقدیم به شهیدان مفقود الاثر

سرسبزترین بهار جاوید

 

تو اى سبزترین بهار جاوید!

اى نشان بى نشان‏ها!

اى آیینه نور!

اى راز سر به مهر!

اى بیکران!

تو آن روز خروشیدى و امروز…

باور نمى‏کنم که با آن همه خروش در خاک خفته‏اى!

اى که حضور دریایى تو در آسمان‏ها جاری ‏تر از رودهاست!

هنوز تپش امواج پرخروش غیرتت لرزه بر اندام دشمنان مى ‏افکند.

 

ما خفتگان در ساحلت غرقه به طوفانیم و تو چه آرام،

در پهنه بیکرانت، حیرتمان را به نظاره نشسته ‏اى.

چه زیباست قاب عکس خالی ات بر دیوار قلب‏مان.

هنوز در صفحه صفحه تاریخ، تفسیر حدیث جاودانگى‏ ات را مى ‏نویسند و چه زیباست شعر دلتنگى‏ هامان.

هنوز کوچه ‏ها در انتظار ترنم گام‏هاى سبز تواند. آسمان تاریک شهر در التماس تابش چشم‏هاى توست. اى نور! چگونه در عمق دلواپسى ‏هامان تابش ‏ات را به خاک بخشیدى.

اى تفسیر سرمستى و اى نغمه شوریدگى!

نزدیک است پرنده قلبم در کنج تنهایى جان سپارد.

گوش کن! ثانیه‏ ها به امید بازگشت تو در تپش‏اند.

دل من تفسیر کتابنامه انتظارت را تا انتهاى جاده‏هاى بى کسى از بر کرده است،

تا شاید آغاز کنى روزى را مثل آغاز بهار.

باز هم مى‏ گویم که دلم منتظر توست.

ارسال :زهرا از کرمانشاه