مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دعوت از طرف شهدا

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۲۶

 

اطلاعیه

دعوتـید

 

مــراســم ویــژه بــرنــامــه تــحــویــل ســال نــو

در جــوار شــهدای تــازه تــفــحــص شــده در مــعــراج شــهدا تــهران

زمــان:سه شــنــبــه ۲۹ اســفــنــد

از ســاعــت ۱۷ الــی ۲۰