مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سال تحویل در جوار شهدای تازه تفحص شده —معراج الشهدای اهواز

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۱۲/۲۸

 

همه دعوتید

 مراسم ویژه برنامه تحویل سال نو در جوار شهدای تازه تفحص شده در معراج شهدا

سه شنبه ۲۹ اسفند

ساعت ۱۷ الی ۲۰

سایت مجلس شهدا