مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

تظاهرات باشکوه ضد آمریکایی در تهران

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۲/۲۱

تظاهرات باشکوه ضد آمریکایی در پاسخ به عهد شکنی دولت مستکبر آمریکا همزمان با دیگر شهرهای کشور با حضور پرشور مردم انقلابی تهران آغاز شد.