مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

حکم مسئولیت

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۲/۲۲

 

حکم مسئولیت

برادر حاج رمضان قاضی زاده

باتوجه به فعالیت وتوان وتجربه شما درامر پیاده روی اربعین حسینی ،

حضرتعالی را بعنوان مسئول طرح نائب الشهید در سراسر کشور منصوب مینماییم

امیداست با استعانت از خداوندمتعال وپیروی از فرامین الهی ورهنمودهای رهبرانقلاب گامی موثربرداشته باشید .

 

رنجبر

مسئول رادیو  ایتا سایت مجلس شهداء