مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

روایتگری خاص ،برای زائرین خاص

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۳/۱۰

روایتگری خاص ،برای زائرین خاص

شلمچه قطعه ای از بهشت هست

شلمچه محل گذر زائرین کوی یار

شلمچه یعنی شهادت

شلمچه جایی در حوالی یار

در شلمچه جایی وجود دارد که آن نقطه نزدیک ترین جا برای سلام دادن به امام حسین هست ،تپه سلام را می گویم اگر می خواهی درک کنی تپه سلام را باید لحظه غروب در آنجا باشی و ببینی .

حال و هوای ثپه سلام . مناجات زائرین که به دست خود اینجا نمی آید تو را کربلایی می کنند ،غروبش دل انگیز و آهنگ مناجات زائرانش دلها را در سینه ها جمع می کنند و شهدا عجب میزبانی می کند شهدا با این دلها بازی می کند اینجا اوج جام جهانی هست و برنده ها از پیش تعیین شده اند انگار این مهمانی و کارت دعوت ها با همه مهمانی های جای دیگر فرق دارد شما از لحظه که از  ماشین پیاده می شوید شهدا به شما خوش آمد می گوید و بدرقه اش که بماند زائرین خندان از اینجا می روند انگار چیزی گیرشان آمده است هر کسی دست خالی از اینجا نمی رود .

تپه سلام از حالت بگو

از جوان های افتاده به خاک بگو

جوان قد به خمیده بگو

از راز ونیازها ،عبادتشان بگو

از لحظه های شب عملیات ها خبر داری بگو

اینجا زمین و زمان و خاک با تو کار دارند

این زمین با زمین های خونه شما فرقی دارند

فرق مردن و کشته شدن در راه مقدس

فرق من و تو با جوانی که دراز کشیده به زمین

اینجا تو زمینی می آیی ودلت  آسمانی می شود

وشهدا آمدن وآسمانی شدند و ماندن

تو ماندی؟

اینجا …

می خواستی بیایی و نمی شد اما این دفعه کجا دلت شکست و مهر تاییدی خوردی که اینجا هستی

چی شد که موقع دوستانت فهمیدن می خواهی بیایی ،بهت التماس دعا گفتند

باور هنوز نمی کنی که اینجا هستی

این مثل یک خواب می ماند

تو وارد بهشت شدی

بهشت که به درخت و بلبل نیست

اینجا دلها را زنده می کنند اینجا همه خریدارند اینجا همه با دل آمدند

برای شهدا مهم نیستند که تئو از کجا آمدی

اینجا نفس کشیدن هایش می شود عبادت اینجا نگا ها می شود خدایی

اینجا عطرش می شود بوی حسین

شهدا دارند تماشا می کنند تو را خوش آمدی

قول دادی و قول شکاندی دیگر خسته نشدی از اسیر شدن نفست

اگر پای قولت باشی شهدا اربعین از همین راه راهی کربلایت می کند

هر کس هوس کربلا دارد بسم الله…