مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رسیدن به خدا چه زیباست و شهدا…

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۳/۲۰

رسیدن به خدا چه زیباست و شهدا چه قدر خاکی شدند که خدا برای دیدارشان بی تاب شد !!!

از زخم شناسنامه دارند هنوز
در مسجد خون اقامه دارند هنوز
آنان همه از تبار باران بودند
رفتند ولی ادامه دارند هنوز …

شهیدعلی خلیلی

 

 

 

 

 

گلزار شهدای شیراز