مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

پنج شنبه شهدایی /شما هم دعوتید

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۳/۲۴

 

 

 

 

 

 

هیچ مهمونی و قرار مهمی بدون دعوت نمیشه

 دعوت شده‌ی شماییم …

و ما معنای عشق را در هم‌نشینی با شهدا یافتیم

 بزرگ‌مردانی با غیرت‌هایی تکرار نشدنی 

شما هم دعوتید …