مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خواب دیدن مادر شهید

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۱۶

 

 

‍ 🌺شهید گرامی ضیا ضیا ورزی از شهدای عملیات کربلای ۵(شهرستان بابل)

🌹وقتی پس از ۱۰ سال جنازه ضیا را شناسایی کرده و به ساری آوردند
تابوت های شهدا را برروی هم گذاشتند داخل حسینیه ثارالله ساری
و ازخانواده هایشان درآن شب برای مراسم بزرگ وداع دعوت کردند تا فردایش جنازه را به آنان تحویل دهند.
مادر به محض ورود به داخل حسینیه ثارالله ساری وبادیدن تابوت های شهدای روی هم چیده . بدون اینکه کسی به او تابوت شهیدش را بگوید
با صدای بلند با انگشتش به یک تابوت خاص اشاره کرد و گفت :« آن تابوت شهید من است »

🌷 رفتند آن تابوت را کنار زدند دیدند درست است روی تابوت مشخصات شهید ضیاورزی نوشته شده است
از مادرش سوال کردند، دربین این همه تابوت چطور تشخیص دادی که این تابوت شهید توست؟
گفت :« من از قبل می دانستم ( گویا خوابش را دیده بود) و به شما نشان دادم