مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

مفصداقتصادی که زیر پتو جان باخت

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۱۸

🔴 مفسد اقتصادی زیر بتون جان باخت👌

⚫️ ماجرایی به دستور صدام یزید کافر!

🔵 حمید داودآبادی، رزمنده و نویسنده دفاع مقدس در مطلبی نوشت:
حدودسال۶۵ در اوج جنگ ایران و عراق، خبر عجیبی در فضای محدود رسانه ای آن زمان پیچید:
بدستور مستقیم صدام حسین حاکم بعث عراق، یکی از بازاریان بزرگ و صاحب نفوذ شهر بصره را که مقدار زیادی کالاهای ضروری مردم را احتکار کرده بود؛
شدیدا تنبیه کردند؛
تا درس عبرتی برای دیگران شود!👌

عوامل صدام، ثروت اندوز بزرگ را که کلی آقازاده و عامل نفوذی توی سیستم اقتصادی عراق داشت؛
مقابل چشم مردم، وسط میدان بصره نشاندند.
یک قالب بزرگ فلزی دور بدن او گذاشتند.
او که منتظر بود؛
نفوذیها و نانخورهایش در سیستم سیاسی و اقتصادی کشور به دادش برسند؛
متعجب نگاه می کرد.
نمیدانست؛ چه تصمیمی برایش دارند.
قالب را که دورش گذاشتند؛
یک دستگاه کامیون بتونسازی که تانکر آن میچرخید؛
و در حال تولید بتون بود؛ جلو آمد.
مقابل چشمان از حدقه درآمده او، سر لوله را داخل قالب گذاشتند؛
و تا گردنش را بتون ریزی کردند.
جلوی چشمان وحشتزده ولی خوشحال مردم، سرمایه دار محتکر را به همان حال رها کردند.

اخلالگر اقتصادی، که تا آن لحظه از داراییهای عظیم و عوامل نفوذی اش در حکومت می گفت؛
و همه را تهدید میکرد؛
حالا دیگر عربده می زد؛
و التماس می کرد.
دقایق اول تلاش کرد؛
تا خود را از بین صدها کیلو بتون نجات دهد. به مردم التماس می کرد؛
تا کمکش کنند.
مردم اما، روزهایی را به یاد می آوردند؛
که او، همچون زالو خون مردم را می مکید.
با وجودی که دلشان می سوخت؛
از عاقبت او خوشحال بودند؛
و آرزو می کردند؛
برای بقیه همکیشان و هم مسلکانش نیز اعمال شود.
فرزندان، دوستان، همکاران و شرکایش، وحشتزده او را نگریستند؛
رفتند؛ تا سریع انبارهای خود را به روی مردم بگشایند؛
تا به سرنوشت او دچار نشوند!
در زیر تابش سوزان آفتاب گرم جنوب عراق، لحظه به لحظه بتون خشک میشد؛
و مرد ذره ذره له میشد؛
تا در وحشتاکترین حالت ممکن جان داد.
مقابل چهره سیاه شده صاحب نفوذ، سرمایه دار محتکر و… تابلویی نصب کردند که برآن نوشته شده بود:
“به دستور جناب سیدالرئیس صدام حسین این سزای کسی است؛
که در سیستم اقتصادی کشور اخلال ایجادکند؛
اموال مورد نیاز مردم را احتکار کند؛
تا چندبرابر قیمت بفروشد؛
و در حالیکه ملت عراق درگیر جنگ است؛
او در فکر انباشتن ثروت خود و خاندانش است”

❤️ایکاش درمملکت ماهم یه قاضی شجاع وبی حاشیه وبدون مشکل وپاکدست وغیرتمندودلسوزپیدابشه تادستورولی امرمسلمین حضرت امام خامنه ای
مدظله العالی را درمورد این زالوهایی که خون مردم رامی مکند؛عمل کرده وآنهارامحاکمه وبه شدیدترین وجه به سزای اعمال خودبرسونه،
ان شاءالله