مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطرات کوتاه از شهیدسیدمهدی یوسفیان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۲۰

خاطرات کوتاه از شهید سیدمهدی یوسفیان

دوست شهید ،علی اصغر علیزاده: «ما از کودکی تا پایان دبیرستان با هم بودیم. او از همان زمان الگوی ما بچه ها بود. چه از نظر درسی و چه اخلاقی نمونه و سمبل بود. همیشه ما را به آرامش دعوت می کرد. و بچه هایی را که درکلاس شلوغ می کردند. راهنمایی و ارشاد کرده و احترام آنان را به جای می آورد. همیشه خنده به لب داشت. هیچ گاه به خاطر کاری اخم نمی کرد. بلکه سعی داشت با خنده کارهایش را پیش ببرد. به خاطر همین دوستان ما از او اصلا ناراحت نبودند. ایشان چهره جذابی داشتند. نه تنها خودش بلکه صحبت هایی که داشت جذاب و موثر بود و سبب می شد تا بچه ها به حرف هایش گوش دهند.
خلوص نیت داشت و با اطاعت از ولایت و رهبری اکثر اوقات در نمازهای جماعت شرکت می کرد و در همه صفوف نقش اول را داشت. حتی در رفتن به جبهه نیز با مشورت و همفکری او عازم جبهه شدم. او در میدان جنگ، به عنوان راننده تویوتا نقش فعالی داشت و همیشه اطاعت از فرماندهی می کرد. با توجه به اینکه به عنوان تخریب چی به جبهه اعزام شدیم و ایشان همه کارها را با جان و دل انجام می داد و همیشه ذکر او این بود که تا تقوا حاصل نشود، دست عنایت الهی بر سر بنده نخواهد رسید. هدایت حق تعالی در گرو تقوای من است.