مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای کوتاه از شهید سید یحیی گنجی پور

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۲۴

خاطرات کوتاه از شهیدسیدیحیی قاسمپور گنجی

پدر شهید : بسیار اهل صله رحم بود و در اولین فرصت به دیدن اقوام و دوستان می رفت و جویای احوال شان می شد . بسیار به دیگران کمک می کرد . صادق و منظم و مؤدب بود.

همسر شهید : یک شب من در خانه بودم دیدم که دیر کرد دیدم که توی دستش کادو هست . آن زمان شهید در سپاه کار می کرد و ماهی ۵۰۰ تومان حقوق می گرفت . گفتم آن چیست در دستت؟ گفت برایت کادو خریدم بازش کن . من کادو را باز کردم دیدم یک دست لباس خلبانی بچه گانه خریده ما اصلاً نمی دانستیم بچه پسر است یا دختر اما انگار به او الهام شده بود که بچه ما پسر است.
دوست شهید : چند روز مانده بود که به جبهه برود یک شب با هم بودیم با هم صحبت کردیم و ایشان به بنده گفتند ما باید پیرو خط امام باشیم
و اگر فداکاری نکنیم و شجاعت و استقامت نشان ندهیم امام تنها می شود و همیشه می گفت شاید دیگر بر نگردم.