مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

کار جهادی سردار محمد کشتکار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۵/۲۹

کار جهادی سردار شهید محمد کشتکار در روستای چاهگزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در۲۳مردادماه ۹۷ در گرمای طاقت فرسای بالای۴۰درجه جهت رفع محرومیت و کمک به نیازمندان که به معنای واقعی دستور آتش به اختیار رهبری را عملی می کنند
#آتش -به-اختیار
#رفع -محرومیت
مجتبی ثقفی خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا

 

سیدمجتبی ابراهیمی