مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره شهید سید عباس شجاعیان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۱۵

خاطره

برادر شهیدسیدعباس شجاعیان : شهید و یکی از برادرانم با هم دوقلو بودند یکی شهیدمان بود و دیگر برادرم سید علی بود این دوقلوها یکی زرنگ و باهوش و مودب بود و دیگری تنبل و شیطون و همیشه مادرم را اذیت می کرد ولی برادر شهیدم اصلاً حسادت نمی کرد و همیشه او را راهنمایی و کمک می کرد چه در امور درس و چه در کار همیشه مراقب او بود به او سفارش می کرد که درسش را بخواند و به مادر احترام بگذارد.
برادر شهید : بسیار با محبت بود، انسانیت و شجاعت داشت و همین امر موجب شد تا محبوب دل همه شود . بسیار گشاده رو بود . در حفظ اسرار دیگران بسیار کوشا بودند . حجب و حیا داشتند و هرگز غیبت نمی کرد. سعه صدر داشت. بسیار شوخ طبع بود. نمازش را اول وقت می خواند. وقت شناس و گشاده رو بود . نظم و انضباط در کارها یش دیده می شد و همچنین وفای به عهد در عملش دیده می شد. هیچ حقی به گردن او نبود و حق الناس را رعایت می کرد بسیار گشاده رو بشاش بود.

.