مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شیرخوارگان حسینی درکرمانشاه

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۲۳

به گزارش خبرنگار مجلس شهدا
طفلهای نازنین علی اصغری کرمانشاه بر بالای دستهای رباب مسلک مادرانشان، ذخیره و امید کشور حسینی و زینبی ایران!

مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام
شیرخوارگان حسینی _کرمانشاه