مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطراتی کوتاه ازشهید معین ثاقب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۲۵

خاطرات کوتاه ازشهید معین ثاقب

همرزم شهید : شهید همیشه خندان بود و می گفت کار و هدف ما برای رضای خداست و برای او قدم بر می داریم و تأکید می کرد برای وطن قدم برداریم . زمانی می توانیم برای وطن خدمت کنیم که اهل ایمان و تقوا باشیم . در مأموریت ها سعی می کرد به افراد روحیه بدهد و با دقت بود .

همرزم شهید : شهید بسیار شاد و مهربان ، باصفا و ساده زیست بود با دوستانش بسیار صمیمی و مهربان بود . حق الناس را رعایت می کرد . نمازش را همیشه اول وقت می خواند .