مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

مراسم شبی باشهدا

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۲۵

شبی با شهدا

گزارش خبرنگار مجلس شهدا مراسم شبی باشهدا
با حضور اقشار مختلف مردمی در مهدیه خندق شهر لامرد
مجتبی ومرتضی ثقفی خبرنگاران سایت مجلس شهدااستان فارس شهرستان لامرد