مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای کوتا از شهیدعابدین زاهدیان

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۱۱

خاطره کوتاه ازشهید عابدین زاهدیان

خواهر شهید: از بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل که شهید را تشییع جنازه می کردیم دو تا از کبوترهایش آمده بودند روی تابوتش. و وقتی که به خانه آوردیم همه کبوترها آمدند روی تابوتش نشستند و اکثر کبوترها تا امامزاده شهید را بدرقه کردند.

📜فرازی از وصیت نامه شهید عابدین زاهدیان

سلاح و مسئولیت خود را به بازماندگان که کارشان بس عظیم است می سپارم . ای ملت عزیز در رژیم گذشته یکی از شیوه های استعماری این بود که زندگی را فقط به خوردن و خوابیدن و تشکیل یک زندگی نوین رویائی و تسلیم بی چون و چرای حاکمیت نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت را بخورد مغزهای شستشو داده ما می دانند که متأسفانه آن ایده های استعماری و منطق مارکسیستی در بین ماها وجود دارد .

باید بدانیم که زندگی فقط به زنده ماندن بدوش فوق نیست یک انسان مسلمان از ابتدای خلقت تا انتهای مرگ هدف دارد و از طرف خالق یکتایش وظیفه ای برای او تعیین و تکلیف شده است و بعد از مرگ در جهانی دیگر اعمال دنیائی خود را تحویل درگاه حضرت رب العالمین می دهد و خوشا به سعادت آنهائی که رفتند و سرافرازی آخرت خود را برای خود تضمین کرده اند
و این برای من ننگ است که بعد از سه سال از جنگ و از دست دادن بیش از چهارصد هزار شهید و معلول و مجروح و با وجود بودن دشمن هنوز در خاک مقدسمان که همه اینها در فردای قیامت به علاوه بر وظایف شرعی در مقابل شهدا باید پاسخگوی خون بنا حق ریخته آنها باشیم در کنج خانه بنشینیم با امیال نفسانی و مادی خود را مبنی بر دنیاپرستی و خوشگذرانی که آنهم فانی است تداوم بخشیم.
بهرحال مرگ حق و حتمی است و خداوند یکی از نعمتهای بی کرانش همین هستی و جان ماست که به ما عطا کرده و من هم این جان ناقابل خود را در مقابل فضائل و توفیقات بیشمار او تقدیم می نمایم که براستی امروز شهادت باران رحمتی است که از طرف خداوند شامل حال این ملت بپا خواسته شده است و به یقین با وجود چنین رحمتی است که از طرف خداوند شامل حال این ملت بپا خواسته شده است .
و به یقین با وجود چنین رحمتی مرگ طبیعی برای من نتایج بدبختی و بی عرضگی است. گرچه تقدیرات الهی خدا از خواسته های انسان است من در همین جا حرفم را تمام می کنم امیدوارم که این جنگ هر چه زودتر به پیروزی نهائی به نفع اسلام تمام شود. آمین. از دوستان و آشنایان هر کسی از من بدی دیده مرا ببخشید.

خداحافظ همگی شما باشد.