مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

سالروزشهادت شهیدجاسم تجلی شهرستان لامرد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۱۳

تجلی بخش قلوب و دنیای مایی
و تو نورت را تابانده ای
چه بخواهیم چه نخواهیم…

سالروز شهادت شهید جاسم تجلی ازاشکنان شهرستان لامرد شهیدپرور گرامی باد.

شهید جاسم تجلی

مجتبی ثقفی خبرنگار سایت مجلس شهدااستان فارس شهرستان لامرد.