مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطرات شهید موسی محمدی

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۸/۰۱

خاطرات کوتاه از شهیدموسی محمدی

خواهرشهید- هاجر:« اخلاق، رفتار، کردار و منش او، سبب مجذوبیت وی در خانواده و بین مردم شد. نسبت به پدر و مادرم منصفانه برخورد می کردند و همیشه به ما متذکر بودند که، مواظب و مراقب پدر و مادر باشیم. و هر جایی که هستیم، درس خود را بخوانیم، چه کارگر باشیم و چه شغل دیگری داشته باشیم، در هر صورت، به فکر جامعه باشیم.
تقید و پایبندی زیادی نسبت به انجام فرایض دینی، خصوصا نماز، روزه، رعایت حق و حقوق دیگران، شرکت در جماعات و امر عبادی سیاسی جمعه داشت. هیچ گاه نشد که از این امورات فاصله بگیرد. تا حدی که به شهر نیزمی رفت. و تلاش می کرد که، حتما شرکت کند. تمام سعی وی بر این بود که، تا جایی که ممکن است، در ادای فرایض دینی، کوتاهی نکند. عشق و علاقه ای خاص و بی نظیر، نسبت به اهل بیت داشته و در مراسمات زیادی که، برای آنان گرفته می شد، شرکت می نمودزمانی که جنگ شروع شد و کشور ما را مورد حمله خود قرار داد، تبعیت و فرمانبرداری از حضرت امام را بر خود واجب دید و جان خود را کف دست گرفت و از همه چیز خود گذشت. تا به ندای رهبرش لبیک گوید و از منافع و ارزش های انقلاب اسلامی دفاع کند.»