مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطرات کوتاه از شهید سید صالح حسین نژاد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

خاطرات کوتاه ازشهید سیدصالح حسین نژاد

خواهر شهید : موقع رفتن به جبهه حالت عجیبی داشت ما هر چه اصرار کردیم که صبر کن پدر بیاید با توجه به این که پدر خانه نبود اما اصرار ما بی نتیجه بود و با یک حالت و روحیه عالی به جبهه رفت .
خواهر شهید : من در طول زندگی با شهید بودم آن چه را که در شهید می دیدم در نظر خودم همیشه سوالی بود که چرا چهره ی او این قدر حالت معصوم دارد یا اینکه از او بزرگتر بودم وقتی چهره ی او را می دیدم بعد از اینکه حرفی بین ما می شد آنقدر عذاب وجدان داشتم که چرا با او اینقدر بد برخورد کردم چهره ی او بسیار دوست داشتنی بود .
خواهر شهید : تواضع و فروتنی ، امانتداری، حجب و حیا، رعایت حق الناس، مهربانی و خوشرویی از ویژگی های شهید بود.

📜وصیت نامه شهید سید صالح حسین نژاد
۱ – از امت شهید پرور ایران می خواهم که دنباله رو خط پر افتخار امام امتمان ، خمینی کبیر و ببزرگمان که همان خط اسلام می باشد باشند .
۲ – از برادران مهربانم ، پدر و مادر عزیزم و خواهرانم می خواهم که بعد از شهادت من گریه نکنند بلکه چنان خوشحال شوند که دشمنان به گریه بیفتند .
۳ – براردان حزب الله ‍! …. بعد از شهادتم سلاح آتشینم را گرفته و راه پر افتخار مرا ادامه بدهند .
۴ – شهادت دری از در های بهشت است ، که برای بندگان مخصوص خدا باز می شود .
۵ – ای مادر ! اکنون من به ارزویم که شهادت است رسیده ام و تو ای مادرمثل زینب (س) استوار باش و مقاومت کن .
۶ – پدر جان و مادر حان ! به جسم من بنگرید ، به سوراخ ها یا شکاف ها و پارگی های بدنم نگاه کنید تا به خشم آیید و کینه ای که در دلتان افتاده [فرزندتان ] را از میان بگیرید .
۷ – از خدا بخواهید که مرا به شهدای اسلام و علی اکبر حسین (ع) محشور بگردان. و هر شب جمعه بر مزار من دعای کمیل بر گزار نمایید و برایم فاتحه بخوانبد .