مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای کوتاه از علی طالبی نتاج

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۴

خاطرات کوتاه از شهید علی طالبی نتاج

برادر شهید : خاطره من از برادرم همه ی آن مهربانی و رفتار نیک و پسندیده ای است که از او دارم او بسیار شجاع بود و عاشق جبهه . علاوه بر این که خودش عاشق جبهه بود یکی دیگر از برادرانم و همچنین پسرعمویم را شیفته جنگ و جبهه کرد و هر سه نفر امام حسین را الگوی خود قرار دادند و برای اسلام و انقلاب تا پای جان جنگیدند .
پدر شهید : شهید فرزندی بسیار آرام و ساکت بود و فرزند اهل دردی بود که همیشه به فکر خانواده بودند. به مسأله حجاب بسیار اهمیت می دادند . اهل ورزش بودند . بسیار صادق و راستگو بودند . شجاع و امانتدار و از اخلاق خوبی برخوردار بود . به واجبات بسیار اهمیت می داد و از محرمات دوری می کرد .

مادر شهید: شهید فرمودند من به جبهه می روم و به برادرش وصیت کرد من چیزی ندارم فقط چندتا کتاب است اگر من شهید شدم ناراحتی نکنید و من در جواب به او گفتم ما چیزی را که در راه خدا دادیم پس نمی گیریم . ما شما را برای گرفتن انتقام خون حسین بزرگ کردیم برو خدا پشت و پناهت ما ناراحت نیستیم .