مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای زیبا از زبان خواهر زاده شهید ناصری

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۶

خاطره ای زیبا از زبان خواهر زاده شهید_ابراهیم_ناصری از روستای برایجان:

قبل از شهادتش در دیدار آخر با خانواده اش، پدرش به او می گوید:
ابراهیم؛ جبهه نرو. تیر میخوری کشته میشی!

اما ابراهیم در جواب پدرش می گوید:
آنجا تیر، گلوله و خمپاره انسان را نمی کشد، ” آنجا #عشق_به_خداست_که_انسان_را
_می_کشد. ”

گزارش تصویری از مزار_شهدای روستای برایجان/ امروز

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ شهرستان جهرم/ بخش خفر/ روستای برایجان.