مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شهیدمدافع حرم

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۹

photo_2018-12-30_17-37-08

بازهم مظلومیت شهدای فاطمیون

قطعه فاطمیون خلوت بود، نشسته بود کنار مزار برادرش
رفتم کنارش از شهیدش برام گفت:
افغانستان بودیم که رفت سوریه و وقتی شهید شد بخاطر او اومدیم شیراز تا تنها نباشه
تو ۲۱ سالگی شهید شد، مجرد بود.

برات سخت میگذره؟ با آه گفت: خیلی سخته، هرهفته میام سر مزارش.

شهیدمدافع حرم سلام اکبری
فاطمیون

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/گلزار شهدای شیراز