مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

شهیدمصطفی فعال پور

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۱۳

داشتم بین مزار شهدا قدم میزدم، آرامش خاصی دارند

توجهم به آقایی جلب شد که سر مزار یه شهید نشسته بود، حدس زدم پدرشون باشن
رفتم کنار مزار
درسته، پدر شهید بودن.
از پسر شهیدشون برامون گفتند.

نظامی بود، بعد سه سال که زاهدان بود، ۲۰ روز مونده بود برای انتقالیش برای شیراز
شنبه رفت سراوان، دوشنبه هم در درگیری با قاچاقچی ها تو سراوان #شهید شد.
میگفت: از شغلم راضی ام و  افتخار میکنم.
پدر شهید میگفت: تو فامیل تک بود، خدا گلچین میکنه، یه پسر داره، پسرش یک سال و چهار ماهش بود وقتی پدرش شهید شد.
هر پنج شنبه میام سر مزارش
سال ۹۲ شهید شدند.

بین صحبت های پدر، مادر شهید هم از راه رسیدند.
و اما مادر فقط تونست دو جمله بگه:
خیلی  مهربون بود … خیلی خوب بود …

شهید ستوان یکم تکاور شهید مصطفی فعال پور

جانشین یگان تکاوری ۱۱۹ مکسوخته سراوان

photo_2019-01-03_21-04-21

زاهدان

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ گلزار شهدای شیراز.