مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای کوتاه از شهیدحسن بناری

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۱۵

خاطرات کوتاه ازدانشجوی شهید حسن بناری

خواهر شهید : برادرم چون در رشته مهندسی راه و ساختمان درس خواند تونل زیر زمینی برای حفاظت از سربازان می ساخت به فاصله دو سنگر به تنهایی و شبانه وقتی همه سربازان خواب بودند (به گفته فرمانده اش ) سربازان شنیدند که از داخل سنگر صدایی می آید فکر کردند عراقی ها از راه زیر زمین به آن ها رسیدند . بعداً متوجه شدند که شهید چند شب از خوابش می زد و سنگر زیرزمینی می ساخت .

خواهر شهید : برادرم از نظر اخلاقی بسیار خوش اخلاق بود به همه محبت می کرد . نمازش را به وقت می خواند . قرآن می خواند صادق بود . چهره ای بسیار زیبا و آرام داشت . خوشرو و خوش طبع بود . راز دارخوبی بود و سعه صدر داشت . اگر در کاری اقدام می کردند تا سرحد توان تلاش می کردند تا بتوانند آن را به نهایت برسانند.

شهید حسن بناری
ازشهدای عملیات نصر
و از همرزمان شهید سید حسین علم الهدی (شهدای دانشجو هویزه )