مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خاطره ای از شهیدمحمد رضاابراهیم پور

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۳۰

خاطره کوتاه از شهید محمدرضا ابراهیم پور

برادر شهید: بسیار ساده صادق و راستگو بوده و بسیار منظم و امانتدار بودند که به صرف این ویژگی های اخلاقی مورد تایید و احترام مردم بودند. با دوستانش بسیار صادق و مهربان بود و همواره خانواده را در انتخاب دوست نصیحت می کردند.
در کلاسهای آموزش قرآن شرکت می کردند و در مورد کیفیت خواندن نماز بسیار حساس بودند. در نمازهای جمعه شرکت می کردند. در اوقات فراغت به خواندن نماز و قرائت قرآن و بازدید از دوستان و بستگان و کمک به پدر و مادر در کار منزل و مزرعه می پرداخت.

خاطرات_کوتاه
شهیدمحمدرضاابراهیم_پور