مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

روایتی از دلدادگی همسر سردار شهید حاج محمدجواد روزیطلب

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۰۲

روایتی از دلدادگی همسر شهید محمدجواد روزیطلب از زبان ایشان :

۱ بهمن ماه ۱۳۶۵ بعد از نماز ظهر برای روییت پیکرحاج جواد به محل بنیاد شهید رفتیم.
پسرها رو سپردم دست دخترعمه، وارد محوطه شدم، امروز ۷۲ شهید داشتیم.

تنها بودم … یکی یکی  تابوتها رو پشت سر میذاشتم …

گلی گم کرده ام میجویم او را
به هرگل میرسم میبویم او را

”  خانم حضرت زینب به دنبال پیکر برادرش چه کشید..!!

قدمهایم آرام بود چشمانم تابوتش را جستجو میکرد.

حال دلم منقلبه … وای من و وای من و وای من … میخ در و سینه زهرای من …

فاطمیه بود اما عاشورایی بپا شده بود

تنهای تنها هرچه میگشتم نمیدیدمش …

به آخرین قسمت باغ کنار استخر بزرگ اما خالی از آب رسیدم …

روی تابوتی را خواندم …

سرخستگی ناپذیر جبهه ی حق سردارشهید حاج محمدجواد روزیطلب …

قلبم به تلاطم افتاد…

کنار تابوت زانو زدم … در تابوت را آرام بلند کردم …

خدایا چه میدیدم جسم بی جان مردزندگیم را …
کلاه بافتنی، بادگیر سورمه ای و چهره زیبایش … از سر تا پایش را نگاه کردم.

صورت مثل ماهش ریشهای خرماییش.

چشمانم روی دست راستش که بادگیر و لباس نظامی و زیر پیراهنش را بالا زده بود و جای اصابت گلوله تیربار که پهلوی چپش را شکافته بود خیره ماند …

” یاد روزی افتادم که روی موتور بهم گفت: وقتی جنازم رو آوردن خودم نشونت میدم چه طوری شهید شدم …!!!”

دستش رو بوسیدم و آروم انگشتاش رو باز و لباساش رو آزاد کردم، روی زخمش رو پوشوندم تا دیگران نبینند…

و این راز وفای به قولش بود …

از سر تا پایش را بوسیدم و بوییدم.
فقط تا رسیدن پدر و مادر و خانوادش فرصت داشتم تا واگویه کنم عشقم را و عهد ببندم با عزیزدلم که بر سر دلدادگیم خواهم ماند …

باباحاجی که رسید خطاب به مردم گفت: وقتی حاج جواد بچه بود بهش میگفتم حب نبات …

مردم حالا شما بگید این  پیکر حب نبات هست یا نه؟؟!!

زمین زیر پام میلرزید تا آخرین لحظه  دستاش رو گرفته بودم …

چندین بار صورت زیبا اما سردش رو بوسیدم عطر تنش رو بارها نفس کشیدم …

بوی یاس میداد … زهرایی بود دیگر …

ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود
وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود

غروب ۱ بهمن ماه ۱۳۶۵، وداع با پیکر حاج جواد عزیزم، مرد زندگیم غم انگیز بود …

۳۲ سال از آن بعدازظهر میگذرد و هنوز عطر یاسش روح و روانم را معطر میکند

” ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون … گوارای وجودت؛ همه  قلب من …

مقام شهادت و  عندالهی بودنت… از دلبستگی هایت گذشتی امدی تا …

ارسالی از همسر شهید حاج محمد جواد روزیطلب

مزار مطهر: گلزار شهدای شیراز

سایت مجلس شهدا فارس/ شیراز.