مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی استان فارس

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۹

گزارش

photo_2019-02-08_14-53-15

۷

۱۱

۱۰

۵

۱۴

تصویری از نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی استان فارس

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ شیراز/ پارک آزادی.