مجلس شهدا

مجلس شهدا

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

یادواره تخریبچی شهید عبدالکریم پرهیزگار با حضور مادر، همسر و دو فرزند شهید

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۱/۱۹

ادمان باشد که ما خون داده ایم
یک بیابان مرد مجنون داده ایم

یادمان باشد پیام آفتاب
دست نا اهلان نیافتد انقلاب

گزارش تصویری از

۳۲

۲۳

۲۴

.

فاطمه افزری خبرنگار افتخاری سایت مجلس شهدا فارس/ شیراز/ مسجد شهید دستغیب